ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους ηλεκτρο-μηχανολογικών μελετών και την επίβλεψη αυτών, τόσο για κτίρια κατοικιών, όσο και για βιομηχανικά – επαγγελματικά κτίρια. Στόχος μας είναι η εύρεση βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης για την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση οποιασδήποτε κατασκευής, ώστε να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πόρων.

Σχετικές Υπηρεσίες

Εδώ θα βρείτε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Energian σχετικά με τις μελέτες

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης αποτελεί πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την ταυτότητα του κτίσματος. Εξειδικευμένος μηχανικός διενεργεί λεπτομερή αυτοψία στο ακίνητό σας και λαμβάνοντας υπόψη τους όγκους, τα υλικά κατασκευής και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του κτηρίου, εκτιμά τη συμπεριφορά του όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, το κατατάσσει στην αντίστοιχη ενεργειακή κλάση και συγχρόνως προτείνει λύσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του.

Το Γραφείο μας  δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για μελέτες, αδειοδοτήσεις, επίβλεψη και υποστήριξη τεχνικών έργων, διαχείριση έργων, καθώς και για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, παρέχοντας συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Skip to content